DancingSword

Mind & Body Mastery for Sports, Music and Life – SAKHAROFF.COM

Der var en gang en stresset coach…

En gang imellem hører man stemmer i pressen, som får en til at reagere fordi man bare ikke kan lade være med at kommentere. Det var tilfældet for mig i sidste uge da jeg læste en artikel i Politiken som hed “Coaching skabt til tennis – ikke til selvet”. Artiklens hovepointe var at coaching fører til stress. Skribenten Rasmus Willig baserer sin pointe på sin læsning af bogen “Inner Game of Tennis” af Tim Gallwey’s, som regnes for at være en af coachingens fadre. Rasmus Willig er Ph.d., formand for Dansk Sociologforening og lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC.

Artiklens korte resume: Forfatteren skriver at tennis er et spil hvor der er klare regler – og et spil som skal vindes. Derimod findes der ikke klare regler for livets spil – og her skal spillet ikke vindes, men leves. Og der er ikke klare regler for træning af ‘selvet’. Ergo – træningen af selvet fører til udmattelse – og videre – coachingens kritiske stillingtagen fører til stress. Jeg tillader mig at citere videre: “’normale selv’ spaltes, og der opstår et nyt ’kritisk selv’, der holder øje med det ’normale selv’… Efter flere måneders kritisk introspektion er selvet udmattet. Det har løbet rundt om sig selv og hverken fundet talenter, evner eller færdigheder, der kunne tingsliggøres og dermed omsættes til penge… Når tennistræning anvendes på den praktiske livsførelse, leder det i nogle tilfælde til et mentalt kollaps. Måske er det tid til at lovgive på området for coaching?”

Denne artikel stiller nogle fundamentale spørgsmål:
– Hvad er coachingens rolle?
– Fører al coaching til stress?
– Kan et oprindeligt tennis træning koncept bruges til hverdagslivet?

Kære læser, jeg vil ikke besvare alle spørgsmål i denne blogindlæg – blot markere min absolutte uenighed med artiklens forfatter mht. generelle forståelse af coachens rolle.

Fører al coaching til stress? Enig – men kun hos en dårlig coach.. Det er noget helt andet der skaber stress – mål som er alt for store eller ufuldstændigt formulerede. Disse mål skaber stress og fastholder personen på fremtiden i stedet for i nuet. Meget af den coaching som bruges i erhvervs-sammenhæng er styret af bundlinien. Virksomhedens ledelse er presset af ejerkredsen/bestyrelsen – ledelsen presser medarbejdere – ledelsen betaler for medarbejderens coaching – coachen prøver at bevise at den kan skabe flotte tal på bundlinien – coachen “hjælper” medarbejderen med at opstille de “gode” personlige mål – mål presser medarbejderen yderligere – mål resulterer i stress – og for nogen også i sygemelding. Selvfølgelig er ovenstående skrevet i meget grove træk – men ligger det ikke for mange virksomheders vedkommende ret tæt på virkeligheden? Snakker vi stress? Hvor mange virksomheder arbejder med den personlige glæde som målingsfaktor – i stedet for opstilling af et helt netværk af både personlige, afdelingens og virksomhedens mål – og bundlinien som styrer totalt?

Er der forskel på sports- og andet coaching? Er det brugen af sportslig af tennis-indstilling som skaber stress? Her føler jeg, at forfatteren har fuldstændig misforstået selve essensen af Timothy Gallweys tanker.

Et af Gallwey’s grundbegreber, som han i alle sine bøger opfordrer til at lære og praktisere er “det stille sind”. Med andre ord at stoppe den konstante kontrol og styring med hovedet, som vi i vores vestlige verden er mest vant til – men lære at stole på hjertet og kroppen i stedet for. Eller jeg vil hellere citere ham for at sige “bruge begge dele” på en balanceret måde – hvilket han faktisk også gør 🙂

Roden til Rasmus Willigs “problem ved coaching” kan være at Gallweys idéer er i høj grad overtaget af “programmører” (læs NLP), som rent konceptuelt mener at man med hovedet kan styre alt – uden at have egentlig kontakt til egen sind og sjæl. Her styrer hovedet i meget større grad end efter den oprindelige coaching tanke – Inner Game, som efter min mening i højere grad handler om åndelig styrke.

Her bruger jeg ikke ordet mental styrke, da jeg vil undgå at ordet mental kan danne associationer til at hovedets tankeaktivitet overtager – i modsætning til Gallweys ideer. Hovedets tankeaktivitet fortravler sindet – og fører til tvivlende, bekymret, kalkulerende og styrende sind. I modsætning til dyrkelse af meditativ tilstand med åndelig fokusering, som fører til stille sind – fokuseret, bevidst, afslappet men samtidig koncentreret – og først og fremmest afstresset. Hvorfor afstresset? Fordi den har lært en anden af Gallweys hovedbegreber som gør hans idéer – efter min mening – beslægtet med Zen og Eckhart Tolle. Don’t try too hard.

Min egen læsning af Inner Game of Tennis og – Inner Game of Music, har inspirereret til at gå videre og dybere til at bruge kroppens hjælp – åndedrættet, visualiserings og fokuserings teknikker ekstensivt – både i musikundervisning, i tennis og i hverdagen. Jeg må sige, at min egen praktisk erfaring bekræfter fuld ud at denne holistiske tilgang styrker kreativiteten og bekæmper stress – både hos børn  og voksne.

Kære læser, prøv at søge på Tim Gallwey på YouTube – du finder et par videointerviews som bevidner at denne vise mand er et helt andet sted end forfatteren til den ovennævnte artikel.

Tilbage til coachingen. Bliver du stresset af din coach?

1. Find en anden coach – din nuværende må have misforstået noget.
2. I stedet for styring imod mål i fremtiden – lev i nuet.
3. Don’t try too hard.
4. Gør det i stedet for at prøve – og vær tilfreds med selv den mindste fremgang.
5. Mærk din vejrtrækning og føl dine skuldre falde til ro…

And now for something completely different! Jeg vil nu tillade mig at stille et retorisk spørgsmål.

Jeg lader Instituttet for Samfund og Globalisering hvile et øjeblik – men hvorfor lader vi ikke vores børn tilegne sig denne viden allerede i folkeskolen? Er det fordi det er mindre vigtigt end f.eks. brøkregning eller fulglehuset i sløjd?

Ok.. Tag nu en dyb indånding før du svarer 🙂

Cheers
Misha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: