DancingSword

Mind & Body Mastery for Sports, Music and Life – SAKHAROFF.COM

For lidt tid til alt det sjove? Stop forventningspresset – og få fuld fart imod glæden med små skridt :-)

Tiden er en mangelvare. Og der er forbindelse mellem vores opfattelse af hvor travlt vi har og så mængden af vores reelle fritid – “kvalitetstid” som kan bruges til alt det sjove. Mængden af fritid hænger som bekendt uløseligt sammen med mængden af glæde som vi føler til hverdag. Som underviser, har jeg flere gange hørt mine elever beklage at de mangler tid som kan dedikeres til øvning. Da jeg naturligt nok synes at emnet er meget interessant, spørger jeg dem om hvor meget tid efter deres opfattelse er nødvendig for at have øvet sig godt. Desværre fortæller deres svar mig at deres forventninger til øvetid bliver oftest sat alt alt for højt…

Hvad sker der så i en situation hvor tiden er en knap ressource i forvejen? Det er nemt nok at gennemskue. En stor ønske om at blive bedre til at spille på sit instrument – bliver nedprioriteret, hvilket resulterer i at nogle af dem ofte ikke rører deres instrument en hel uge. Musikken bliver nedkæmpet af ting som eksempelvis lektier, opvask, rengøring eller bleskift som af forskellige årsager bliver oftest prioriteret højere.. Hvorfor? Er det fordi at spille musik giver mindre glæde end af vaske op? Næppe.. Men dels fordi andre ting bare skal gøres, og ikke rigtig kan nedprioriteres uden risiko for alt stor ballade fra forældre, læreren eller konen – og dels fordi forventningerne er sat for højt. Den sidstnævnte årsag er absolut den hyppigste!

Forventningerne – den reelle synder
Forventning nr.1 – “Jeg skal bruge mindst en time til at øve mig, mindre tid kan ikke rigtig gøre mig bedre”.
Det er absolut ikke rigtigt! Meget mindre kan gøre det – og endda ofte med bedre resultat. Jeg foreslår at skrue ned for denne forventning – helt ned til kun 5 min om dagen. Og lad os endda vedtage at bare røre lidt ved sit instrument i løbet af dagen er godt nok – til at starte med.

Forventning nr.2 – “Det går for langsomt, jeg troede at det ville gå hurtigere med at lære at spille. Jeg er bare ikke god nok og har sikkert ikke talent for det her..”
Igen har forventningen ingen basis i virkeligheden – det tager tid at lære at spille godt på et instrument! Og igen – hvad betyder “at spille godt på et instrument”? Der findes lige så mange forskellige opfattelser af det, som der findes musikere. Men hvorfor er det så vigtigt at fokusere på at spille “godt”? Hvad med at nyde selve processen i stedet for? Bare en simpel ændring af denne indstilling kan gøre os en del gladere 🙂 Er det så ikke lidt mere smart?

Sænk forventningerne og find glæden
Det er ikke første gang at alt for høje forventninger får lov til at ødelægge noget som i sit udgangspunktet er meget godt. Bare tænk på hvor mange konflikter mellem kolleger, kærester, ægtefæller, familiemedlemmer skyldes misforståelser baseret på forskellige forventninger – som ikke bliver afstemt i tide.

Hvad sker der så reelt når man sænker forventningerne en smule? Det er nemt nok at gennemskue. Nedsættelse eller fravær af forventningspres kan føre til mange positive forandringer:

1. Den negative stress formindskes eller forsvinder helt. Det er stressende i sig selv at blive nødt til gang på gang at nedprioritere ting som man ellers værdsætter højt.  Det er også stressende at se i øjnene at man ikke er god nok til noget man ellers værdsætter højt. At se begge stresskilder forsvinde når man ændrer sin indstilling til øvningen vil gøre ens liv en del lettere 🙂

2. Mængden af læring stiger. Vi begynder at sætte pris på selve læringsprocessen – og ligefrem at nyde den. Dette i sig selv følger til en meget positiv udvikling. Vi lærer at undgå forventningen om at gøre noget “godt” men lærer bare at “gøre det” i stedet. Dette med tiden fører til hyppigere og længere øvning med en større akkumuleret læring som følge. Det kræver bare lidt tålmodighed 🙂

3. Vi lærer at fokusere på nuet. Skift fra at fokusere på lidt for store og u-dynamiske mål over til et dynamisk flow af hverdagens små opgaver/ gøremål lærer os at forblive i nuet. Nedsættelse af det daglige stressniveau sammen med livgivende små pauser fra hverdagens gøremål har en umiddelbar virkning som bringer kroppen i en mere behagelig og afslappet tilstand – og forbedrer fokuserings- og koncentrationsevne – i nuet.

4. Mængden af fritid stiger. De små pauser fra hverdagens gøremål gør at opfattelsen af den reelle mængde fritid begynder at stige. Det kan have en afsmittende effekt på andre aktiviteter som man ellers ville have udsat på ubestemt tid alene fordi de er “meget tidskrævende”. Det kan f.eks. være læsning af en spændende bog (30 min om dagen), en gymnastik seance hver morgen (15 min om dagen) eller ens favorit sport (60 min om ugen).

5. Mængden af glæden stiger. En forholdsvis lille ændring bringer fra dag til dag mere glæde i hverdagen. De korte øvepauser hel ned til 5-min vil føles som afslappende indlæg blandt dagens gøremål. Stress formindskes, ens opfattelse af mængden af fritid og glæde stiger. Who could ask for anything more?! It’s a win win!

Så – mangler du tid? Sænk forventningerne og find glæden 🙂

Kaizen
Vil du vide mere om den metode? Læs en god bog skrevet af Robert Maurer. Eller start med at høre en interview med ham om Kaizen, filosofi som handler om kontinuerlig forbedring med mindst mulige skridt – og bliv inspireret:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: