DancingSword

Mind & Body Mastery for Sports, Music and Life – SAKHAROFF.COM

Buteyko Åndedræts-optimering/ 1 – Kan man få en garanti mod kræft?

Her er en lille video som behandler et vigtigt emne – Kan man få en garanti mod kræft? Og hvis ja – hvad skal der til?

Denne video omhandler dr.Buteyko’s metode for normalisering af den automatiske vejrtrækningsmønster.Facts om vejtrækning:

  • iflg undersøgelser har ca 90% af befolkningen i vestlige lande et vejtrækningsmønster som afviger fra normalen
  • normal vejtrækningsmønster sikrer kroppens modstandsdygtig mod sygdomme
  • forkert vejrtrækningsmønster resulterer først og fremmest i manglende iltning af kroppens celler
  • dårlig tilførsel af ilt til kroppens celler fører til dårlig helbred og livsstilssygdomme

Åndedræt – 2 vitale stoffer
Alle kroppens celler for god bæredygtig funktion har behov for mindst 6% kuldioxid/CO2 i selve cellen – og kun for 2% ilt/O2. Vi bliver af alle eksperter altid opfordret til at trække vejret “dybere – så vi får iltet lungerne ordentligt”. Men hvorfor – når luften i jordens atmosfære indeholder 21% ilt og cellerne kun har behov for 2%? Til gengæld indeholder luften kun sølle 0,03% CO2 – og vi har behov for 6% for kroppens helbred.Hvor skal vi finde den så? Svaret er enkelt, CO2 bliver udarbejdet af vores krop – i selve cellen. Men vores dybe vejtrækning gør at vi mister den… Men kan vi normalisere vejrtrækningen igen? Metoden udarbejdet af russiske Dr. Buteyko i 1952 bibringer vores krop balance ved at omprogrammere vores automatiske vejrtrækningsmønster langsomt tilbage til normalen.

De fleste af os (ifølge en række undersøgelser) trækker vejret forkert – som fører til det vi kalder for hypeventilation. Hyperventilation fører til ubalance i kroppens vitale gaser – O2 og CO2, som fører til forkert stofskifte. Derfra stammer mange af vores sygdomme som astma, diabetes, hjertesygdomme, i alt over 100 sygdomme, som vi i vestlige verden plejer at kalde “livsstilsygdomme” fordi de bliver fremkaldt af vores levevis. Kræft sygdomme hører med i denne liste.

Vores krop har behov for 6% CO2 for at fungere optimalt – det står i bøger om menneskets fysiologi. De fleste af os ifølge en stor mængde videnskabelige undersøgelser har mellem 4 og 5%. Og vores krop er faktisk meget mere følsom over for ændringer i CO2 % end for O2 %.

3% CO2 fører til død.

Gratis foredrag:
http://www.dancingsword.dk/foredrag/foredrag-lige-nu

Kurser for private:

  • Medicinfri sygdomsbekæmpelse – i hverdagen
  • Din personlige livproces på vej ud af livsstilssygdommen – mod et langt aktivt liv

Læs mere på:
http://www.dancingsword.dk/udviklingsforloeb/dancingsword-skolen

Foredrag og Kursusforløb or Medarbejdere i Virksomheder – Antistress træning (1 gang om ugen for hele virksomheden kvartalsvis – ingen binding)

Kurser for sportsfolk – peak performance for sport

Kurser for musikere – peak performance for music

Læs mere på: www.DancingSword.dk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: