DancingSword

Mind & Body Mastery for Sports, Music and Life – SAKHAROFF.COM

Tag Archives: self-help

Use your body – in a funky way!

Denne artikel på dansk Why should it? And how can I anyway? You play with your hands and fingers – and not with your body! I will ask a couple … Continue reading

April 21, 2010 · Leave a comment

Brug din krop – på den funky måde!

This article in English Hvorfor skal man det? Og hvordan kan man det? Man spiller da med hænder og fingre – og ikke med kroppen! Jeg vil stille et par … Continue reading

April 21, 2010 · Leave a comment

Once upon a time there was a stressed coach…

Well, sometimes you hear a voice through the daily press, which makes you react because you just can not afford not to comment. That was the case for me last … Continue reading

April 12, 2010 · 2 Comments

Der var en gang en stresset coach…

En gang imellem hører man stemmer i pressen, som får en til at reagere fordi man bare ikke kan lade være med at kommentere. Det var tilfældet for mig i … Continue reading

April 12, 2010 · Leave a comment